Back

DHC Times

Characters
Moves Out In Note
Akuma 236+PP 40 39  
  214+PP 57 56  
  236+PP (AIR) 41 -  
  236+KK 62 61  
  LP-LP-6-LK-HP 40 39 Doesn't cause the opponent to block
Amingo 214+PP 40 39  
  236+KK 43 43  
Anakaris 2-2+PP 40/38 39 Doesn't cause the opponent to block
  46+PP 44/43 43  
  LP-LP-6-LK-HP 46 46  
  HK-LP-2-LK-HP 41/41 41  
B.B. Hood 236+PP 38 37 1/4th chance of unblockable flash. THC as well.
  41236+KK 38 37 Doesn't cause the opponent to block
  63214+KK 40 39  
Blackheart 236+PP 47 48  
  214+PP 51/52 50  
  236+KK 51 51  
Cable 236+PP 39/39 21 OR 48 Quick DHC
  236+KK 64 64  
Cammy 214+PP 69 68  
  236+KK 46 45  
  214+KK 43 42  
Captain America 236+PP 55 54  
  623+PP 44 43  
  236+KK 52 51  
Captain Commando 236+PP 44 67  
  236+KK 54 54  
Charlie 236+PP 59 58  
  236+KK 54 54  
  214+KK 40 40  
Chun-Li 236+PP 54 53  
  236+KK 53 52  
  623+KK 40 39  
Colossus 236+PP 40/40 39  
  214+PP - -  
Cyclops 236+PP 58/43 57  
  236+KK 45/43 45  
Dan 236+PP 47 45  
  236+KK 40 39 Makes a complete turn that doesn't hit
  214+KK 50 48  
  HP-LK-4-LP-LP 40 39 Doesn't cause the opponent to block.
Dhalsim 236+PP 56/49 55 Builds meter on last input
  236+KK 40 39 Doesn't cause the opponent to block
Doctor Doom 236+PP 45 45  
  63214+PP 59/41 57  
  236+KK 42 41  
Felicia 236+PP 40 39  
  236+KK 40 39  
  214+KK 38 37  
Gambit 236+PP 59 58  
  236/214+KK 71 OR 70 70 OR 69 Tested next and full screen away from the corner
        The full screen version is faster than the corner version
Guile 236+PP 39 38  
  214+KK 40 39  
  236+KK (AIR) 51 -  
Hayato 236+PP 40 49 OR 23 Quick DHC
  236+KK 40 48 OR 22 Quick DHC
  214+PP 43 43  
  LP-HP-4-LK-HK 41 42  
Hulk 236+PP 43 42  
  214+PP 46 45  
  236+KK 41 40  
Iceman 236+PP 40/39 40  
Iron Man 236+PP 66 65  
Jill 236+PP 46/47 45  
  236+KK 66 65  
  214+KK 53 52  
Jin 236+PP 51 50  
  214+PP 58 57  
  236+KK 53 52  
Juggernaut 236+PP 40 39  
Ken 236+PP 41 40  
  236+KK 44 43  
  214+KK 54 54 Ken is invincible on last input frame
M. Bison 236+PP 59/48 58  
  63214+PP 57 56  
  236+KK 53 52 Bison's sprite gets stuck
Magneto 236+PP 50 49  
  236+KK 40/40 39  
Marrow 236+PP 49 49  
  214+PP 49/49 49  
Megaman 236+PP 52/52 51  
  236+KK 52 51  
  214+KK 48/48 47  
Morrigan 236+PP 25 44 Morrigan can DHC on the first frame of her super flash.
        Quick DHC
  623+PP 42 41  
  236+KK 59/53 58  
Omega Red 214+PP 58 57  
  214+PP (AIR) 54 -  
Psylocke 236+PP 55/57 54  
  236+KK 45 44  
  214+KK 52/52 51  
Rogue 236+PP 47 47  
Roll 236+PP 55/55 55  
  236+KK 65 65  
  214+KK 65 65  
Ruby Heart 236+PP 39/39 38  
  214+KK 41 40  
  236+KK 40 40  
  HK-LP-2-LK-HP 47 48  
Ryu 236+PP 54/45 53  
  623+PP 46 45  
  214+KK 49 48  
Sabretooth 236+PP 55 54 Doesn't cause the opponent to block.
  623+PP 52 51  
  63214+KK 53 53 Birdie comes out but doesn't shoot
Sakura 236+PP 53 52  
  214+PP 40 39 She releases 3
  214+KK 40 39  
Sakura/D.Sakura 421+LK 47 - Doesn't cause the opponent to block
D.Sakura 236+PP 41 40  
D.Sakura 236+KK 53 52  
D.Sakura 214+KK 40 39  
D.Sakura LP-LP-6-LK-HP 41 40 Doesn't cause the opponent to block
Sentinel 236+PP 43 42  
  214+PP (AIR) 43 -  
  236+KK 44 43  
Servbot 236+PP A 39 38  
  236+PP B 46 45  
  236+PP Y 45 44  
  236+KK 81 81  
Shuma-Gorath 236+PP - -  
  236+KK 46 45  
Silver Samurai 236+PP 46 45  
  236+KK 44 43  
Ice Mode 214+LK - -  
Ice Mode 236+PP 46 -  
Ice Mode 236+KK 49 -  
Lightning Mode 214+LP - -  
Lightning Mode 236+PP 46/40 -  
Lightning Mode 236+KK 44 43  
Fire Mode 214+HP - -  
Fire Mode 236+PP 46 -  
Fire Mode 236+KK 44 -  
Sonson 236+PP 37/37 37  
  214+PP 37 36 Flash doesn't cause the opponent to block.
  236+KK 52 52  
Spider-Man 236+PP 72 72 Anywhere
  214+PP 64 65  
  236+KK 56 55  
Spiral 236+PP 47 46  
  236+KK - -  
  214+KK - -  
  214+PP - -  
Storm 41236+PP 59/59 58  
  214+PP 69 68  
Strider Hiryu 236+PP 50 49  
  623+PP 56 55  
  236+KK 43 43  
Thanos 236+PP 46 45 Ball gets stuck to Thanos.
  214+PP 47 45  
  236+KK 48 47/47  
  214+KK 46 45  
Tron 236+PP 42 41  
  214+PP 45 45  
Venom 236+PP 62 61  
  236+KK 46 46  
War Machine 236+PP 78 77  
  236+KK 52 51  
Wolverine (Adamantium) 236+PP 50 49  
  623+PP 61 60  
  236+KK - -  
  623+KK 45 44  
Wolverine (Bone) 236+PP 50 49  
  623+PP 61 60  
Zangief 42684+PP 41 40 Doesn't cause the opponent to block
  42684+KK 41 40 Doesn't cause the opponent to block
  421+LK 66 -  
M. Zangief 6248+KK 42 41